HUMLEHOF BIRKASTAN
Rörstrandsgatan 19
113 40 STOCKHOLM
Telefon: 08-30 19 20

Ville du till Humlehof på Södermalm?